Beste klant,

Waarschijnlijk bevalt uw aankoop, om welke reden dan ook, niet.
Wij vinden dit erg vervelend. U kunt uw aankoop daarom binnen 14 dagen aan ons retourneren.

Hieronder vindt u instructies hoe u dit gemakkelijk kunt doen.

Belangrijk om te weten.
* U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
* De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
* Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, FEMI BVBA, Fabriekstraat 19, 2490 Balen, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

* Voor herroeping kunt u gebruik maken van volgend formulier
* Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Menu

Settings